Witaj, świecie Social Media w ZSTS Piła!

Pierwsza w okolicy klasa licealna o profilu Social Media.

Od pierwszej klasy uczniowie uczyć się będą komunikacji przez media społecznościowe, przygotowywania materiałów multimedialnych (różne formy video, podcasty, grafiki i prezentacje), pisania angażujących tekstów czy prowadzenia biznesu.

Oczywiście najważniejsze w toku edukacji są tradycyjne przedmioty, a uczniowie tego profilu rozszerzają: język polski, język angielski, historię oraz mają do wyboru rozszerzenia z geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Media społecznościowe (ang. Social Media) – jest to forma przekazu informacji następująca za pośrednictwem stron bądź aplikacji działających w sieci internetowej, w ramach społeczności tworzonych poprzez użytkowników tych serwisów (K. Polańska 2011, str. 1).

Podstawowym założeniem serwisu społecznościowego jest łączenie jego użytkowników ze względu na przynależność do danej grupy, podtrzymywane między nimi więzi, rodzaj wymienianych między nimi informacji (teksty, zdjęcia, filmy). Użytkownicy mogą stworzyć swój profil i decydować komu chcą prezentować przedstawione na nim treści. Ogólną ideą uczestnictwa w działalności takich serwisów jest obracanie się w danej, zdefiniowanej przez użytkownika grupie społecznej. (M. Moroz 2010, str. 1)